Bizden Haberler

Bültenimize hoş geldiniz. Burada en son şirket haberlerini ve iş makalelerini bulabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi / İmhası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( KVKK) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” diyerek yönetmelik ile düzenleme altına almıştır. Söz konusu yönetmelik ise 28 Ekim 2017 tarihinde “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

OSSA ile KVKK Bilgilendirme Eğitimi

Peerlog Bilişim A.Ş. olarak; OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üye firmalarımız ile KVKK Genel Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirdik. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana çıkan, savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde, 1 Temmuz 2008 tarihinde kurulmuştur.

Daha Fazla Bilgi

Kişisel Verilerin Silinmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( KVKK) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” diyerek söz konusu durum açıkça kanunu içerisinde düzenlenmemiş olup yönetmelik ile düzenleme altına almıştır.

Daha Fazla Bilgi

Kişisel Veri Temel Kavramlar 2

“Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” Kişisel Verileri Koruma Kurumunca 30.12.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir[1].

Daha Fazla Bilgi

Kişisel Veri Temel Kavramlar 1

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 3. Maddesinde “tanımlar” başlığı adı altında kanunun içerisinde kullanılan terimlere ilişkin tanımlar yapılmıştır.

Daha Fazla Bilgi

Kişisel Veri Ne Demektir?

Kişisel veri kavramı 24.03.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile hayatımızda net ve belirgin bir hal almıştır.

Daha Fazla Bilgi

Verbis'e Kayıt Ve Yükümlülükler

Gerçek ya da Tüzel kişiliklerin, kişisel veri işlemeleri durumunda işlenen verilere ait envanter çıkartması ve güncel bir şekilde envanter takibini istemektedir.