peerlog

KİVUZ KVKK Yazılımımız


Kivuz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyum sürecinde firmaların veri işleme süreçleri ile bu süreçlerde kullandıkları verileri modelleyebilmesi ve kanun koyucu kurumlara karşı sorumluluklarını gerçekleştirmelerini sağlayan bir platformdur.

KİVUZ’u kişisel verileri işleme süreçlerinizde hızlı ve güvenle kullanabilir, iş süreçlerini modelleyebilirsiniz.

Gerçek ve tüzel kişilerin hazırlamaları gereken tüm dokümantasyon KİVUZ’da kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve otomatize edilmiştir.

Sayfalarca dokümanla manuel yöntemlerle yapamayacağınız şeyleri bir tıkla halledebilirsiniz.

KİVUZ otomatik olarak süreç takip edebileceğiniz ve profesyonel destek alabileceğiniz bir platformdur.

PEERLOG, teknoloji ve mevzuata hakim kadrolarıyla ve KİVUZ KVKK Yönetim Sistemi Yazılımı ile süreçlerinizi etkin bir şekilde yürütür.

Firmanızın kurumsal süreç ve veri analizini gerçekleştirir ve veri envanterinizi oluşturur, KVKK gerekliliklerini tam olarak kapsayıcı tüm yasal dokümantasyonu çok kısa sürede hazırlar

Kivuz KVKK Yönetim Sistemi Yazılımı

Size Ne Kazandırır?


KİVUZ, KVKK sürecinde şirketlere ve danışmanlara yol gösterir.

Kanunun zorunlu kıldığı tüm işlemlerin tek bir merkezden yönetilmesine yardım eder.

Çalışılan sektörlere göre envanter önerileri sunar.

Kişisel Veri Yönetiminde envanter sorumluluğunu üstlenir.

Şirket süreçlerinin üst seviyede modellenmesini sağlar.

Veri yönetimini yaşam döngüsü ile sürekli güncelleme imkanı sunar.

Şirketlerin veri işleme politikalarını kanun, yönetmelik ve mevzuatlara dayandırma imkanı sunar.

Versiyonlama sistemi ile VERBİS sistemi güncellemelerini yönetir.

İnsan unsurunu en aza indirerek işlemlerinizi otomatize eder.

KVKK uyum sürecinde ve devamındaki dokümantasyonu kısa sürede hazırlamanızı sağlar.

Şirket içinde kişisel veri koruma ve mahremiyet bilinci oluşturur.

Kişisel veri yürütme süreçlerini tanımlayarak departman bazında görev tanımlarına yardımcı olur.

Kalite Sertifikalarımız


ÜST